Premis 2014 Institut d’Estudis Catalans

Premi Torrens-Ibern

(Joaquim Torrens-Ibern, enginyer industrial. Torredembarra, 1909 – Barcelona, 1975)

20a convocatòria. Premi instituït l’any 1977 per la Fundació Torrens-Ibern.

Ofert al millor manual universitari, treball d’investigació o diccionari terminològic de l’àmbit de les enginyeries, l’arquitectura, la física, la química, la biotecnologia, les matemàtiques o les ciències ambientals. Els treballs que es presentin han d’ésser inèdits i han d’anar acompanyats d’un currículum dels autors. Es valorarà l’impacte social i la qualitat en l’ús de la terminologia.

La ponència serà formada per tres membres: dos de designats per l’Institut d’Estudis Catalans (un a proposta de la Secció de Ciències i Tecnologia i un altre a proposta de la Secció Filològica) i un de designat per la Fundació Torrens-Ibern.

La Fundació Torrens-Ibern podrà iniciar els tràmits d’edició, digital o en paper, de l’obra guanyadora al cap d’un any de l’adjudicació del premi en el cas que l’autor no ho hagi fet pel seu compte.

La dotació del premi, que aporta la Fundació, és de tres mil euros (3.000 euros).

Termini d’admissió de candidatures:

2 de desembre de 2013, a les 13 hores.

 

http://www.iec.cat/activitats/documents/cartell_premis_2014.pdf

Artículos Relacionados