El 21 de Enero de 2014, a les 18 h, la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans ha presentado en la Sala Coromines el Portal CIT (Terminologia de Ciències i Tecnologia).

El portal CIT es un programa de investigación, dirigido por el Dr. Salvador Alegret, que tiene por objectivo poner al alcance de la comunidad académica y de la ciudadanía en general los recursos textuales y léxicos especializados del Institut d’Estudis Catalans. El portal se organiza en cuatro módulos o accesos diferentes: BiblioCIT, CercaCIT, ContextCIT i ExtraCIT.

El recurso, que está disponible en http://cit.iec.cat/, aún está en construcción, con los tres primeros módulos de acceso abierto con una parte de los datos previstos. El cuarto módulo, ExtraCIT, está en fase de desarrollo en colaboración con el grupo IULATERM del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF, bajo la dirección de M. Teresa Cabré. Está prevista su apertura en 2014.

Fuente: IULA

Para la descripción de contenidos de cada módulo…

  • BiblioCIT ofereix l’accés electrònic als continguts de 28 diccionaris especialitzats d’autor (17 editats per l’IEC, 2 dels quals en col·laboració amb Enciclopèdia Catalana, i 11 editats per la Universitat de les Illes Balears), editats inicialment en paper entre 1977 i 2011. La suma de totes les entrades d’aquests diccionaris és de 170.000 entrades.
  • CercaCIT és un metacercador que opera de manera transversal contra els esmentats diccionaris de BiblioCIT, de manera que es pot fer la consulta d’un terme i el cercador ens retornarà tots els articles de diccionaris diferents que contenen aquest terme. Actualment CercaCIT dóna accés a una selecció de 34.000 entrades aproximadament de 25 diccionaris diferents.
  • ContextCIT és un altre metacercador que opera de manera transversal contra  les revistes editades per l’IEC (Hemeroteca Catalana). Permet extreure contextos de cada revista a partir de les consultes realitzades.
  • ExtraCIT és un banc de dades terminològic resultat de l’extracció automàtica de terminologia realitzada per a cada una de les revistes de l’IEC. Ben aviat s’hi podran consultar els termes, que hauran estat validats per experts de les Seccions de l’IEC, i accedir als contextos corresponents. D’aquesta manera s’obtindrà la terminologia usada a les revistes de l’IEC, amb independència de la seva inclusió o no en els diccionaris editats.

Els mòduls BiblioCIT, CercaCIT i ContextCIT han estat desenvolupats íntegrament per personal tècnic de l’IEC. El mòdul EXtraCIT és fruit d’una col·laboració entre l’IEC i l’Institut Universitari de Linguística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. El grup IULATERM de l’IULA porta endavant una part d’aquest projecte, consistent en l’extracció automàtica de tota la terminologia de les revistes, durant el període 2012-2014 i sota la direcció de M. Teresa Cabré Castellví.

Accés al portal CIT: http://cit.iec.cat/

 

Artículos Relacionados