El TERMCAT publica en línia el Vocabulari de la responsabilitat social, que recull i defineix 36 termes bàsics d’aquest àmbit. La responsabilitat social ha adquirit actualment un relleu significatiu perquè avui les organitzacions volen ser conscients de l’impacte que les seves decisions i activitats tenen sobre la societat i el medi. La responsabilitat social implica un comportament ètic i transparent que, entre altres coses, contribueixi al desenvolupament sostenible, tingui en compte les expectatives de les parts interessades i sigui respectuós amb la legislació.

Per donar resposta a aquesta nova sensibilitat, i per poder-s’hi referir amb precisió, el TERMCAT ha preparat aquest vocabulari. Cada article terminològic conté les denominacions en català, equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, la definició en català i, en algun cas, notes conceptuals o exemples.

El vocabulari recull termes com ara accessibilitat universaldisseny universalpart interessada (per a l’anglès stakeholder), rendició de comptesresponsabilitat de retre comptes (tots dos, per a l’anglès accountability), responsabilitat socialsostenibilitattransparència.

L’obra és fruit de la iniciativa del TERMCAT, i s’ha fet amb l’assessorament de Josep Maria Canyelles, expert reconegut de l’àmbit.

Fuente: TERMCAT

Artículos Relacionados