El TERMCAT publica en línia el Diccionari d’immunologia

El TERMCAT publica en línia el Diccionari d’immunologia, que aplega termes pertanyents a aquesta disciplina biomèdica transversal. La terminologia recollida inclou, per exemple, conceptes propis del sistema immunitari, la interacció antigen-anticòs, les malalties autoimmunitàries, les al·lèrgies o els trasplantaments.  Inclou més de 1.300 termes catalans, amb equivalents en castellà, anglès i francès.

El diccionari conté més de 1.300 termes, com ara anticòs monoclonal, determinant antigènic, hipersensibilitat immediata, immunosupressió, malaltia de Crohn, rebuig primari o transferència Western. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès i francès, amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. En el cas dels fàrmacs, es dóna també el número registrat CAS, un codi d’ús internacional que els identifica. A més a més, l’obra ofereix la consulta de tres quadres amb terminologia específica de grups de proteïnes rellevants en immunologia humana: les citocines, les quimiocines i els grups de diferenciació (CD).

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’immunologia que el TERMCAT va elaborar l’any 2005 amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Immunologia (societat filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’edició actual, posada al dia i ampliada, s’ha elaborat amb l’assessorament de dues especialistes de la Societat Catalana d’Immunologia, Odette Viñas (de l’Hospital Clínic de Barcelona) i Mariona Mestre (de l’Hospital Universitari de Bellvitge), i també amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Es pot accedir al diccionari des de l’apartat de Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que recull més de vuitanta repertoris terminològics d’àmbits especialitzats.

Fuente: TERMCAT

 

Artículos Relacionados