A ESPANYA

TERMINESP: WIKILENGUA
Banc de dades terminològiques de la llengua espanyola promogut per l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), creat a partir de les dades proporcionades per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i desenvolupat en col·laboració amb la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), que l’inclou com a recurs en la Terminoteca de Wikilengua.

PORTAL CiT del Institut d’Estudis Catalans

CERCATERM del TERMCAT

EUSKALTERM del Gobierno Vasco

RECURSOS del grupo LEXICON de la Universidad de Granada

RECURSOS TECNOLETTRA de la Universitat Jaume I (Castelló)

TERMOTECA. BDT da Universidade de Vigo

UPFTERM. BDT de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra

Humanterm de la Universidad Europea

Sierterm de la Universidad Europea

BD D’ORGANISMES INTERNACIONALS

IATE, InterActive Terminology for Europe (Unió Europea)
UNTERM. United Nations Multilingual Terminology Database (ONU)
ELECTROPEDIA (Comissió Electrotècnica Internacional)
FAOTERM (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació)
ITU Terms (Unió Internacional de Telecomunicacions)
METEOTERM (Organització Meteorològica Mundial)
TEDDI (European Telecommunications Standards Institute)
Terminología del FMI (Fons Monetari Internacional)

EN ALTRES PAÏSOS

BELTERME (Service de Langue Française de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bèlgica)
FRANCETERME (Comission générale de terminologie et néologie, França)
Le Grand Dictionnaire Terminologique (Office québécois de la langue française, Canadà)
TEPA (The Finnish Terminology Centre TSK, Finlàndia)
TERMIUM (Translation Bureau, Gobierno Federal, Canadà)