Els Premis d’AETER es convoquen anualment en dues modalitats alternes:

 • Modalitat A per a joves investigadors en Terminologia
 • Modalitat B per a projectes o desenvolupaments en Terminologia

PREMI D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT AETER 2018
Modalitat B per a investigadors i desenvolupadors de recursos terminològics
(Convocatòria tancada)

L’Associació Espanyola de Terminologia (AETER) convoca el Premi d’Iniciatives orientades a la integració de recursos terminològics de l’espanyol.

Finalitat
Aquest premi té com a objectiu fomentar la creació de recursos terminològics de l’espanyol per aconseguir una major difusió de la terminologia tant monolingüe com multilingüe i així promocionar la terminologia de l’espanyol.

Bases de la convocatòria
1. Es podran presentar treballs o desenvolupaments originals, tant inèdits com publicats, durant els dos anys anteriors a aquesta convocatòria.
2. Cap treball es pot presentar en dues convocatòries diferents.
3. Els treballs o els programes desenvolupats hauran de venir acompanyats d’una explicació en qualsevol de les llengües de l’Estat espanyol, amb un resum de 30 pàgines en castellà.
4. El treball presentat (recurs, programa, aplicació, o similar) haurà de:

 • a) Representar un avenç per als recursos de l’espanyol.
 • b) Comptar amb documentació formalitzada per poder accedir al recurs.
 • c) Poder ser desplegat en un servidor.
 • d) Estar acompanyat d’una carta de motivació del treball presentat, on s’expliquin els motius i els avantatges per al camp de la Terminologia.

5. En el cas que es tractés d’un recurs lingüístic anotat, es valorarà favorablement que es proporcionin les guies d’anotació o una DTD (o ambdues).
6. Si es tracta d’un recurs no anotat, que com a mínim estigui en algun format estàndard per a aquest tipus de recursos. En aquest cas, és fonamental que tingui una interfície o un portal perquè altres terminòlegs puguin fer-hi consultes.
7. Avaluació:
Se seguirà el sistema d’avaluació per parells.
Criteris. Es valorarà favorablement:

 • a) el caràcter innovador,
 • b) l’ús d’estàndards de representació coneguts (per exemple, TBX en terminologia, SKOS, etc.),
 • c) la possibilitat d’integració o de reutilització amb altres eines de l’àrea,
 • d) el caràcter multilingüe, donant preferència a la presència de l’espanyol.

Altres criteris que podran ser tinguts en compte són:

 • e) que l’aplicació o recurs estigui en OpenSource,
 • f) que l’aplicació o recurs tingui una API o llenguatges de consulta estandarditzats.

8. Dotació. El premi consistirà en una dotació econòmica de 300 € i la subscripció d’un any com a membre d’AETER.
9. Decisió i lliurament del premi. El premi es fallarà i s’anunciarà en el marc de la reunió anual d’AETER. Es concedirà al treball premiat una dotació única de 300 euros, destinada a una o més borses de viatge per a congressos o estades de recerca. Aquesta dotació ha de gastar-se en el període de temps que hi ha entre l’anunci de la concessió a l’Assemblea de la Jornada d’AETER en curs i les quatre setmanes anteriors a la celebració de l’Assemblea següent.
10. La Junta Directiva d’AETER podrà revocar la concessió del premi quan es detecti que s’han incomplert les bases d’aquesta convocatòria o quan s’hagi detectat una situació fraudulenta.
11. Tramitació i requisits:
a) Els candidats hauran de trametre per correu electrònic a premios@aeter.org els següents documents:
• Un informe d’unes 300 paraules, justificatiu de la pertinència de la investigació realitzada per als estudis de Terminologia, que s’utilitzarà, en cas de resultar premiada, com a text de presentació de la feina a la pàgina web d’AETER.
• Un breu CV, d’unes 10-15 línies, amb el resum de la formació acadèmica i de les publicacions del concursant, relacionades amb el treball presentat, si n’hi ha.
• L’arxiu en format PDF que contingui la descripció del treball amb el qual s’opta al premi.
• El programa, aplicació, o un altre tipus de recurs (anotador, corpus, etc.).

b) Per correu postal certificat:
• Una còpia impresa de l’informe justificatiu.
• Una còpia impresa del CV.
• Tres còpies en CD de la feina, adequadament identificades en la caràtula de cada CD o, si escau, amb els permisos i possibilitats d’ús i avaluació.
• Adreça postal a la qual s’han d’enviar els treballs:

Guadalupe Aguado de Cea
Presidenta d’AETER
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo s/n
Boadilla del Monte
28660 Madrid

12. L’últim dia per a enviar propostes per correu electrònic i per als enviaments per correu postal certificat és el 02 setembre 2018.

Madrid, 18 de juny de 2018

—-

Resolució del guanyador del Premi d’Investigació i Desenvolupament AETER 2018, Modalitat B per a investigadors i desenvolupadors de recursos terminològics

El divendres 16 de novembre de 2018, a l’Assemblea de Socis que va tenir lloc després de la Jornada AETER 2018 celebrada a Alacant, es va fer pública la resolució del Premi d’Investigació i Desenvolupament AETER 2018, Modalitat B per a investigadors i desenvolupadors de recursos terminològics. En aquesta ocasió el premi ha quedat desert.

Alacant, 16 de novembre de 2018

———————————————————————————

PREMI D’INVESTIGACIÓ AETER 2017
Modalitat A
per a joves investigadors en terminologia

L’Associació Espanyola de Terminologia (AETER) convoca el Premi d’Investigació en Terminologia per a joves investigadors.

A efectes d’aquests premis, es considera “jove investigador” aquell que estigui en procés de realització de la seva tesi doctoral o l’hagi defensat en els últims tres anys; el treball haurà d’haver estat presentat i defensat abans del 31 de desembre de 2016.

Finalitat

Aquest premi té com a objectiu fomentar i reconèixer la investigació en qualsevol àrea d’interès per al desenvolupament i promoció de la terminologia espanyola.

Bases de la Convocatòria

 1. Es podran presentar treballs d’investigació originals, tant inèdits com publicats, durant els anys fixats en la present convocatòria.
 2. Cap treball es pot presentar en dues convocatòries diferents.
 3. Els treballs hauran d’estar escrits en qualsevol de les llengües de l’Estat espanyol, amb un resum de 30 pàgines en castellà.
 4. El treball presentat ha de versar sobre algun aspecte innovador en el camp de la Terminologia i tindrà una extensió mínima de 150 pàgines (al voltant de 75.000 paraules aproximadament).
 5. Avaluació
  1. Se seguirà el sistema d’avaluació per parells.
  2. Criteris. Es valorarà el caràcter innovador, l’originalitat del plantejament, el rigor científic i metodològic, així com la seva projecció en l’avenç del camp de la Terminologia.
 6. Dotació. El premi consistirà en una dotació econòmica de 300 € i la subscripció d’un any com a membre d’AETER.
 7. Decisió i lliurament del premi. El premi es fallarà i s’anunciarà en el marc de la reunió anual d’AETER. Es concedirà al treball premiat una dotació única de 300 euros, destinada a una o més borses de viatge per a congressos o estades de recerca. Aquesta dotació ha de gastar-se en el període de temps que hi ha entre l’anunci de la concessió a l’Assemblea de la Jornada d’AETER en curs i les quatre setmanes anteriors a la celebració de l’Assemblea següent.
 8. La Junta Directiva d’AETER podrà revocar la concessió del premi quan es detecti que s’han incomplert les bases d’aquesta convocatòria o quan s’hagi detectat una situació fraudulenta.
 9. Tramitació i requisits:

a) Els candidats hauran de trametre per correu electrònic a premios@aeter.org els següents documents:

 • Un informe d’unes 300 paraules, justificatiu de la pertinència de la investigació realitzada per als estudis de Terminologia, que s’utilitzarà, en cas de resultar premiada, com a text de presentació de la feina a la pàgina web d’AETER.
 • Un breu CV, d’unes 10-15 línies, amb el resum de la formació acadèmica i de les publicacions del concursant, relacionades amb el treball presentat, si n’hi ha.
 • L’arxiu en format PDF que contingui el treball amb el qual s’opta al premi.

b) Per correu postal certificat:

 • Una còpia impresa de l’informe justificatiu.
 • Una còpia impresa del CV.
 • Tres còpies en CD de la feina, adequadament identificades en la caràtula de cada CD.
 • Adreça postal a la qual s’han d’enviar els treballs:

Guadalupe Aguado de Cea
Presidenta d’AETER
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo s/n
Boadilla del Monte
28660 Madrid

L’últim dia per enviar propostes per correu electrònic i per als enviaments per correu postal certificat és el 31 de març de 2017

Castelló, 18 de novembre de 2016

—-

Resolució del guanyador del Premi d’investigació AETER 2017. Joves investigadors en Terminologia

El divendres 3 de novembre de 2017, durant l’Assemblea de Socis que va tenir lloc durant la Jornada ATER 2017, es va fer pública la resolució del candidat guanyador del Premi d’investigació AETER 2017. Joves investigadors en Terminologia. El guanyador és Antonio San Martín Pizarro, que ha guanyat per presentar l’obra titulada »La representació de la variació contextual mitjançant definicions terminològiques flexibles».

Des de la Junta Directiva d’AETER volem felicitar el guanyador i també agrair a la resta de candidats la seva participació.

Barcelona, 3 de novembre de 2017