Projecte Terminesp
Projecte impulsat per AETER el 2005 per a l’organització de la terminologia en espanyol.

Base de dades Terminesp
Base de dades terminològica de la llengua espanyola impulsada per l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), creada a partir de les dades proporcionades per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).