REVISTES ESPECIALITZADES EN TERMINOLOGIA

DEBAT TERMINOLÒGIC
ISSN: 1813-1867 (electrònica)
Editada per la Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITerm, per les seves sigles en espanyol)
Periodicitat semestral
Llengües: Espanyol i portuguès
Accés a l’edició electrònica: http://seer.ufrgs.br/riterm/index

TERMINÀLIA
Revista de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
ISSN: 2013-6706 (edició electrònica); 2013-6692 (edició impresa)
Editada per l’Institut d’Estudis Catalans
Directora: M. Teresa Cabré
Editora en cap: Mercè Lorente
Contacte: terminalia@iec.cat
Periodicitat semestral
Llengües: Català, anglès i espanyol
Accés a l’edició electrònica: http://terminalia.iec.cat

TERMINOLOGY
International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication

ISSN: 0929-9971 (edició impresa); 1569-9994 (edició electrònica)
Editada per John Benjamins Publishing Company
Editors: Marie-Claude L’Homme i Kyo Kagueura
Consultor: Juan Carlos Sager
Periodicitat semestral
Llengües: Anglès. S’admeten originals en espanyol.
Accés a l’edició electrònica: Ingentaconnect Publicación

ALTRES REVISTES QUE ACOSTUMEN A INCLOURE ARTICLES SOBRE TERMINOLOGIA

BUTLLETINS D’ASSOCIACIONS DE TERMINOLOGIA