REVISTAS ESPECIALIZADAS EN TERMINOLOXÍA

DEBATE TERMINOLÓXICO
ISSN: 1813-1867 (electrónica)
Editada pola Rede Iberoamericana de Terminoloxía (RITerm)
Contacto: Iria da Cunha (iria.dacunha@upf.edu)
Periodicidade semestral
Linguas: Español e portugués
Acceso á edición electrónica: http://seer.ufrgs.br/riterm/index

TERMINÀLIA
Revista da Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
ISSN: 2013-6706 (edición electrónica); 2013-6692 (edición impresa)
Editada polo Institut d’Estudis Catalans
Directora: M. Teresa Cabré
Editora xefe: Mercè Lorente
Contacte: terminalia@iec.cat
Periodicidade semestral
Linguas: Catalán, inglés e español
Acceso á edición electrónica: http://terminalia.iec.cat

TERMINOLOGY
International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication

ISSN: 0929-9971 (edición impresa); 1569-9994 (edición electrónica)
Editada por John Benjamins Publishing Company
Editores: Marie-Claude L’Homme e Kyo Kagueura
Consultor: Juan Carlos Sager
Periodicidade semestral
Linguas: Inglés. Admítense orixinais en español.
Acceso á edición electrónica: Ingentaconnect Publicación

OUTRAS REVISTAS QUE ADOITAN INCLUÍR ARTIGOS SOBRE TERMINOLOXÍA

BOLETÍNS DE ASOCIACIÓNS DE TERMINOLOXÍA