Ferramentas para:

XESTORES DE TERMINOLOXÍA

Producto: GES TERM 1.0
Autor: TERMCAT, Centre de Terminologia de Catalunya
Descrición: GesTerm é un xestor de terminoloxía que facilita as tarefas principais asociadas ao traballo terminolóxico: creación de fichas terminolóxicas e de dicionarios que as conteñan, mantemento da información asociada ás fichas i aos dicionarios, procuras avanzadas e xeración de listaxes imprimibles.
Plataforma: Local. Contorna: Windows/Linux
Licencia: Software libre (GNU Xeral Public License)
Acceso: Descargable gratuíto en http://www.termcat.cat/ca/GesTerm/

Produto: TERMINUS 2.0
Autor: Grupo IULATERM, Institut Universitari de Lingüística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra
Descrición: TERMINUS é unha estación de traballo para a terminoloxía. Integra a xestión de corpus e de terminoloxía. Permite crear e xestionar grupos de traballo e modelar as categorías de datos. Inclúe a cadea completa do traballo terminográfico individual e en equipo: procura, constitución e exploración de corpus textuais, extracción de termos, xestión de glosarios e proxectos, creación e mantemento de bases de datos e edición de dicionarios.
Multiplataforma. Contorna web.
Licenzas: Individuais, de grupo e académicas. Contactar con iulaterm@upf.edu
Acceso á demo: http://terminus.iula.upf.edu//cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl

Produto: TERMSTAR
Autor: STAR Group
Descrición: TermStar é unha ferramenta que permite crear dicionarios electrónicos para crear, consultar, manter, distribuír e xestionar a terminoloxía dunha maneira fácil e intuitiva.
Multiplataforma.
Licencias: Solicitar orzamento en http://www.star-spain.com/es/forms/ppto.php
Contato e información: info@star-spain.com

Producto: WEBTERM
Autor: STAR Group
Descrición: WebTerm facilita o acceso a un repositorio central de coñecemento terminolóxico mediante un simple navegador web, unha PDA, un Smartphone ou un iPod, sen restricións xeográficas nin horarias.
Contorna Web.
Licencias: Solicitar orzamento en http://www.star-spain.com/es/forms/ppto.php
Contato e información: info@star-spain.com

Produto: SDL MULTITERM 2011 Desktop
Autor: Trados. Adquirido por SDL en 2005.
Descrición: SDL MultiTerm Desktop é unha ferramenta de xestión de terminoloxía. Pódese utilizar como unha ferramenta de escritorio independente ou integrado no sistema de tradución asistida SDL Trados Studio.
Plataforma Windows.
Contacto e licenzas: http://www.sdl.com/products/shop/sales-offices-tab1.html
Ofertas para tradutores autónomos en: http://www.translationzone.com/

Máis información:
Recomendamos o articulo de Barto Mesa, “Catàleg de Gestors de Terminologia”, en Tradumática, 6 (2008).
http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num6/articles/10/10art.htm

 

Volver ao comezo
_______________________________________________________________________

EXTRACTORES DE TERMINOLOXÍA

Produto: YATE
Autor: Grupo IULATERM, Institut Universitari de Lingüística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra
Descrición: Extractor automático de terminoloxía. Ferramenta de extracción automática de candidatos a termo, baseada en estratexias lingüísticas e estatísticas. Independente de lingua e de dominio, actualmente está adaptado para medicina, xenómica e economía en catalán e castelán.
Servizo Web.
Acceso libre en http://iula05v.upf.edu/cgi-bin/Iate-on-the-Web/yotwMain.pl

Produto: SDL MultiTerm Extract
Autor: SDL
Descrición: SDL MultiTerm Extract 2011 identifica e extrae automaticamente posibles termos monolingües ou bilingües de documentación existente ou de memorias de tradución para construír BD terminolóxicas e glosarios rapidamente.
Plataforma Windows.
Contacto e licenzas: http://www.sdl.com/products/shop/sales-offices-tab1.html
Ofertas para tradutores autónomos en: http://www.translationzone.com/

 

Volver ao comezo
____________________________________________________________________

SISTEMAS DE SEGUIMENTO DA IMPLANTACIÓN TERMINOLÓXICA

Produto: ESTEN
Autor: Grupo IULATERM, Institut Universitari de Lingüística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra, co apoio do TERMCAT e da Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya
Descrición: Sistema de análise de variantes terminolóxicas en corpus textuais. O usuario constrúe os seus propios corpus de análises (tipos de documentos, datas, rexistros, etc.) e deseña os seus propios casos de análises (por exemplo: unha forma normalizada fronte á un préstamo).
Acceso libre, previo rexistro, en http://esten.iula.upf.edu/

Volver ao comezo
____________________________________________________________________

COMPILADORES DE CORPUS TEXTUAIS

Produto: TERMINUS 2.0
Autor: Grupo IULATERM, Institut Universitari de Lingüística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra
Descrición: TERMINUS é unha estación de traballo para a terminoloxía. Integra a xestión de corpus e de terminoloxía. Permite crear e xestionar grupos de traballo e modelar as categorías de datos. Inclúe a cadea completa do traballo terminográfico individual e en equipo: procura, constitución e exploración de corpus textuais, extracción de termos, xestión de glosarios e proxectos, creación e mantemento de bases de datos e edición de dicionarios.
Multiplataforma. Contorna web.
Licenzas: Individuais, de grupo e académicas. Contactar con iulaterm@upf.edu
Acceso á demo: http://terminus.iula.upf.edu//cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl

 

 

 

Volver ao comezo
____________________________________________________________________

ANALIZADORES DE CORPUS

Produto: JAGUAR
Autor: Rogelio Nazar, grupo IULATERM, Institut Universitari de Lingüística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra.

Descrición: Ferramenta de explotación estatística de corpus. Mostra concordancias, conta enegramas, prové técnicas de extracción de colocacións, ofrece medidas de asociación, distribución e similitude.

Volver ao comezo