TERMINESP: WIKILENGUA
Banco de datos terminolóxicos da lingua española promovido pola Asociación Española de Terminoloxía (AETER), creado a partir dos datos proporcionados pola Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) e desenvolvido en colaboración coa Fundación do Español Urxente (Fundéu BBVA), que o inclúe como recurso na Terminoteca de Wikilengua.

captura_TERMINESP_WIKILENGUA