TERMINESP: ENCLAVE DE CIENCIA

Base de datos terminolóxicos da lingua española promovida pola Asociación Española de Terminoloxía (AETER), creada a partir dos datos proporcionados pola Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR), incluída como un dos recursos da Plataforma Enclave de ciencia promovida pola Real Academia Española e a FECYT.