Proxecto Terminesp
Proxecto impulsado por AETER en 2005 para a organización da terminoloxía do español.

Base de datos Terminesp
Base de datos terminolóxicos da lingua española promovida pola Asociación Española de Terminoloxía (AETER), creada a partir dos datos proporcionados pola Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR).