TERMINESP é unha iniciativa de AETER, lanzada en 2005, seguramente o proxecto máis ambicioso da nosa asociación, a partir do proxecto deseñado por M. Teresa Cabré:

Obxectivos

 • Organizar a terminoloxía do español en España.
 • Articular a organización da terminoloxía do español coa terminoloxía das distintas autonomías de lingua distinta ao castelán: catalán, vasco e galego.
 • Impulsar a organización terminolóxica dos países con lingua española, máis especificamente os países de América Latina.
 • E, finalmente, organizar unha rede que conxugue os nodos latinoamericanos e os españois peninsulares nunha única organización.

Etapas

 • Primeira etapa: Organización da terminoloxía do español en España.
 • Segunda etapa: Articulación da terminoloxía do español cos organismos terminolóxicos das comunidades autónomas de lingua non castelá.
 • Terceira etapa: Articulación da terminoloxía do español peninsular coa terminoloxía en español dos países hispanos de América.

Módulos

 • Módulo 1: A creación dunha plataforma de acceso á terminoloxía e organización da consulta. PLATAFORMA TERMINESP
 • Módulo 2: O deseño e a implementación dun sistema de sanción da terminoloxía a través de comités de expertos. VALITER
 • Módulo 3: A creación dunha comisión lingüística para a terminoloxía do español COLTE

PRIMEIRAS ACCIÓNS (2005-2014)

Integraron a comisión promotora de TERMINESP:

 • A Asociación Española de Terminoloxía (AETER), representada polo seu presidente
 • A unidade de multilingüismo e coordinación terminolóxica da DXT da CE
 • O Centro Virtual Cervantes
 • A Fundación El Español, lengua de traducción
 • A Rede Iberoamericana de Terminoloxía (RITERM)
 • Unión Latina

Nesta etapa, a comisión promotora realizou as seguintes accións:

 • Procura de apoio institucional para o proxecto.
 • Constitución da COLTE, baixo a presidencia da Real Academia Española e a secretaría de AETER.
 • Cesión por parte de AENOR de normas UNE para que AETER as convertese nunha base de datos terminolóxicos. Acción levada a cabo polo Institut Universitari de Lingüística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra baixo o patrocinio de AENOR e o Instituto Cervantes.
 • Primeiras probas do sistema de validación en liña VALITER, a cargo da unidade de multilingüismo e coordinación terminolóxica da DXT da UE.
 • Publicación do BD TERMINESP (terminoloxía das normas UNE) na Wikilengua xestionada pola Fundación do Español Urxente (FUNDEU).

SEGUNDA ETAPA (2014-2018)

En 2014 o Departamento de español da DXT da UE acolleu unha reunión con algúns dos promotores do proxecto para tentar a súa revitalización. Nese mesmo ano, a asemblea de AETER aprobou o nomeamento de M. Teresa Cabré como delegada de AETER para o proxecto TERMINESP.

En 2015, AETER asinou un convenio marco de colaboración co Instituto Cervantes, que incluía o interese mutuo polo proxecto TERMINESP.

Na reunión de Madrid de 28 de outubro de 2016, o Instituto Cervantes anunciou a súa dispoñibilidade a asumir o proxecto TERMINESP como misión institucional Decidiu tomar as rendas do proxecto TERMINESP dado que un dos seus fins principais é «promover o uso do español e fomentar cantas medidas contribúan á mellora da calidade dese uso».

Accións previstas para esa etapa:

 • Deseño por parte do Instituto Cervantes dos aspectos técnicos e financeiros do proxecto, basicamente para os módulos da PLATAFORMA e do sistema VALITER.
 • Deseño e elaboración dun portal no que se recolla o maior número posible de recursos terminolóxicos en español que reúnan unhas garantías de calidade, xa sexan estes monolingües, bilingües ou multilingües. Un dos obxectivos principais de TERMINESP era precisamente ordenar a terminoloxía do español.
 • Elaboración do Libro Branco da Terminoloxía española, a cargo do Institut de Lingüística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra, o Instituto Cervantes e AETER. Un mapa da terminoloxía en España, que se pretendía publicar como Libro branco da terminoloxía do español, tanto en formato libro como en formato de base de datos.
 • Conversión a base de datos das normas UNE de AENOR, publicadas a partir de 2005.
 • Revitalización da Comisión Lingüística para a Terminoloxía do Español (COLTE)

Últimas novidades sobre TERMINESP (2019-2020)

 • Retomouse o proxecto orixinal para a súa integración nunha acción conxunta de distintos organismos con vistas a constituír unha Plataforma de acceso unificado á terminoloxía do español. Unha acción promovida desde o Plan de Impulso das Tecnoloxías da Linguaxe da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial, para a que se constituíu un grupo de interese no que se implicaron ademais o Instituto Cervantes, a Dirección Xeral de Tradución da Comisión Europea, o CSIC e a AETER.
 • Está a traballarse de novo na elaboración do Libro Branco da Terminoloxía española xunto co Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF) e o Instituto Cervantes.
 • Séguese pensando en desenvolver un sistema de validación terminolóxica mediante comités de expertos.
 • Está a tentarse crear unha nova comisión lingüística de ampla representación que permita establecer criterios claros para a formación de termos e para a adaptación de préstamos en español.

Bibliografía

Cabré, M. Teresa (2006). “La terminología del español: organización, normalización y perspectivas”. En CORCILLUM: estudios de traducción, lingüística y filología dedicados a Valentín García Yebra. Madrid: Arco/libros. pág. 721-733. ISBN 84-7635-648-X

Cabré, M. Teresa (2007). “Organizar la terminología del español en su conjunto: ¿realidad o utopía?”. En IV Congreso Internacional de la Lengua Española: Cartagena, 20007. Cartagena de Indias. ISBN 978-84-691-5709-1
http://congresosdelalengua.es/cartagena/ponencias/seccion_2/21/cabre_teresa.htm

Cabré, M. Teresa (2007). “Una propuesta de organización de la terminología del español: el proyecto TERMINESP”. En Donde dice… Boletín de la Fundación del Español Urgente 9. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu), pág. 4-6.
http://www.fundeu.es/files/revistas/DondeDiceN09.pdf

Cabré, M. Teresa (2008). “La Plataforma TERMINESP”. En González, Luis; Hernúñez, Pollux (coord.) Traducción: contacto y contagio. Actas del III Congreso «El español, lengua de traducción», 12 a 14 de julio, 2006. Puebla (México). Bruselas: ESLEtRA, pág. 255-261.
http://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/03/020_cabre.pdf

Aguado de Cea, Guadalupe (2010) “AETER y Terminesp”. En González, Luis; Hernúñez, Pollux (coord.) El español, lengua de traducción para la cooperación y el dialogo. Actas del IV Congreso «El Español, Lengua de Traducción», 8 a 10 de mayo de 2008. Toledo (España). Bruselas: ESLEtRA, pág. 261-265.
http://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/04/033_aguado.pdf