AETER infórmache sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados durante a navegación a través do sitio web http://www.aeter.org.

Neste sentido, AETER cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade .

Identidade do responsable

 • Titular: AETER.
 • NIF: G819822333
 • Domicilio: Universidade de Alacante Apdo. 99 03690 San Vicente do Raspeig, Alacante – España.
 • Correo electrónico: info@aeter.org
 • Sitio Web: http://www.aeter.org

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia..
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.

  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade:Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida.

  Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por http://www.aeter.org non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
 • Ao realizar un comentario nun artigo ou nunha páxina.

Dereitos

O Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerte ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á potabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a AETER e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, oporse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@aeter.org xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che concirnen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo ao Titular, escribes un comentario nun artigo ou unha páxina, subscríbeste ao seu boletín estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é AETER. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por — AETER —

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección de sitio web coa finalidade de responder as consultas dos Usuarios.
  Por exemplo, AETER utiliza eses datos para dar resposta a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poden ter os Usuarios relativas á información incluída no sitio web, o tratamento dos datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que o Usuario poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web.
 • Formularios de comentarios: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, dirección de correo electrónico, e dirección de sitio web coa finalidade de responder os comentarios dos Usuarios.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para xestionar as redes sociais. AETER ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.

  Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

  O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarche das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

  En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución destes.

Os teus datos poderán ser incorporados a un ficheiro de lista de correo, do cal AETER é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos teus datos está garantida, xa que AETER toma todas as medidas de seguridade necesarias e garánteche que os datos persoais só se usarán para as finalidades dadas.

AETER informa o Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando AETER dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutra web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitases a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena na túa navegador web.

Legitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirche a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcións ao Titular se conservarán ata que solicites a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

  Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio web. A información que xera a cookie achega do uso do sitio web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

  Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

Navegación web

Ao navegar por http://www.aeter.org

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través das distintas ligazóns que contén o sitio web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web exonerando a AETER de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio web declaras ser informado as condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento destes por parte de AETER na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@aeter.org xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que AETER estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.