TERMINESP és una iniciativa d’AETER llançada el 2005, segurament el projecte més ambiciós de la nostra associació, a partir del projecte dissenyat per M. Teresa Cabré:

Objectius

 • Organitzar la terminologia de l’espanyol a Espanya.
 • Articular l’organització de la terminologia de l’espanyol amb la terminologia de diverses autonomies de llengua diferent del castellà: català, basc i gallec.
 • Impulsar l’organització terminològica dels països amb llengua espanyola, més específicament dels països de l’Amèrica Llatina.
 • I, finalment, organitzar una xarxa que conjugui els nodes llatinoamericans i els espanyols peninsulars en una única organització.

Etapes

 • Primera etapa: Organització de la terminologia de l’espanyol a Espanya.
 • Segona etapa: Articulació de l’espanyol amb els organismes terminològics de les comunitats autònomes de llengua no castellana.
 • Tercera etapa: Articulació de la terminologia de l’espanyol peninsular amb la terminologia en espanyol dels països hispans d’Amèrica.

Mòduls

 • Mòdul 1: La creació d’una plataforma d’accés a la terminologia i organització de la consulta. PLATAFORMA TERMINESP PLATAFORMA TERMINESP
 • Mòdul 2: El disseny i la implementació d’un sistema de sanció de la terminologia a través de comitès d’experts. VALITER
 • Mòdul 3: La creació d’una comissió lingüística per a la terminologia de l’espanyol. COLTE

PRIMERES ACCIONS (2005-2014)

Van integrar la comissió promotora de TERMINESP:

 • L’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), representada pel seu president
 • La unitat de multilingüisme i coordinació terminològica de la DGT de la CE
 • El Centre Virtual Cervantes
 • La fundació El Español, Lengua de Traducción
 • La Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITERM, per les seves sigles en espanyol)
 • Unió Llatina

En aquesta etapa, la comissió promotora va realitzar les següents accions:

 • Cerca de suport institucional per al projecte.
 • Constitució de la COLTE, sota la presidència de la Real Academia Española i de la secretaria d’AETER.
 • Cessió per part d’AENOR de normes UNE perquè AETER les convertís en una base de dades terminològiques. Acció duta a terme per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra sota el patrocini d’AENOR i de l’Institut Cervantes.
 • Primeres proves del sistema de validació en línia VALITER, a càrrec de la unitat de multilingüisme i coordinació terminològica de la DGT de la UE.
 • Publicació de la BD TERMINESP (terminologia de les normes UNE) a la Viquipèdia, gestionada per la Fundación del Español Urgente (FUNDEU).

SEGONA ETAPA (2014-2018)

El 2014 el Departament d’espanyol de la DGT de la UE va acollir una reunió amb alguns dels promotors del projecte per intentar revitalitzar-lo. En aquest mateix any, l’assemblea d’AETER va aprovar el nomenament de M. Teresa Cabré com a delegada d’AETER per al projecte TERMINESP.

El 2015, AETER va signar un conveni amb l’Institut Cervantes que incloïa l’interès mutu per al projecte TERMINESP.

A la reunió de Madrid del 28 d’octubre de 2016, l’Institut Cervantes va anunciar la seva disponibilitat a assumir el projecte TERMINESP com a missió institucional. Va decidir prendre les regnes del projecte TERMINESP perquè una de les seves finalitats principals és «promoure l’ús de l’espanyol i fomentar quantes mesures contribueixin a la millora de la qualitat d’aquest ús».

Accions previstes per a aquesta etapa:

 • Disseny per part de l’Institut Cervantes dels aspectes tècnics i financers del projecte, bàsicament per als mòduls de la PLATAFORMA i del sistema VALITER.
 • Disseny i elaboració d’un portal en què es reculli el nombre més gran possible de recursos terminològics en espanyol que reuneixin unes garanties de qualitat, siguin monolingües, bilingües o multilingües. Un dels objectius principals de TERMINESP era precisament ordenar la terminologia de l’espanyol.
 • Elaboració del Libro Blanco de la Terminología española, a càrrec de l’Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, de l’Institut Cervantes i d’AETER. Un mapa de la terminologia a Espanya, que es pretenia publicar com a Libro blanco de la terminología del español, tant en format llibre com en format de base de dades.
 • Conversió a base de dades de les normes UNE d’AENOR, publicades a partir de 2005.
 • Revitalització de la Comissió Lingüística per a la Terminologia de l’Espanyol (COLTE)

Últimes novetats sobre TERMINESP (2019-2020)

 • S’ha reprès el projecte original per integrar-lo en una acció conjunta de diversos organismes per construir una Plataforma d’accés unificat a la terminologia de l’espanyol. Una acció promoguda des del Pla d’Impuls de les Tecnologies del Llenguatge de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, per a la qual s’ha constituït un grup d’interès en què s’han implicat, a banda de l’Institut Cervantes, la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el CSIC i l’AETER.
 • S’està treballant de nou en l’elaboració del Libro Blanco de la Terminología española amb l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF) i l’Institut Cervantes.
 • Se segueix pensant a desenvolupar un sistema de validació terminològica mitjançant comitès d’experts.
 • S’està intentant crear una nova comissió lingüística d’àmplia representació que permeti establir criteris clars per a la formació de termes i per a l’adaptació de préstecs en espanyol.

Bibliografia

Cabré, M. Teresa (2006). “La terminología del español: organización, normalización y perspectivas”. A CORCILLUM: estudios de traducción, lingüística y filología dedicados a Valentín García Yebra. Madrid: Arco/libros. pàg. 721-733. ISBN 84-7635-648-X

Cabré, M. Teresa (2007). “Organizar la terminología del español en su conjunto: ¿realidad o utopía?”. A IV Congreso Internacional de la Lengua Española: Cartagena, 2007. Cartagena de Indias. ISBN 978-84-691-5709-1
http://congresosdelalengua.es/cartagena/ponencias/seccion_2/21/cabre_teresa.htm

Cabré, M. Teresa (2007). “Una propuesta de organización de la terminología del español: el proyecto TERMINESP”. A Donde dice… Boletín de la Fundación del Español Urgente 9. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu), pàg. 4-6.
http://www.fundeu.es/files/revistas/DondeDiceN09.pdf

Cabré, M. Teresa (2008). “La Plataforma TERMINESP”. A González, Luis; Hernúñez, Pollux (coord.) Traducción: contacto y contagio. Actas del III Congreso «El español, lengua de traducción», 12 a 14 de juliol, 2006. Puebla (México). Brussel·les: ESLEtRA, pàg. 255-261.
http://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/03/020_cabre.pdf

Aguado de Cea, Guadalupe (2010) “AETER y Terminesp”. En González, Luis; Hernúñez, Pollux (coord.) El español, lengua de traducción para la cooperación y el dialogo. Actas del IV Congreso «El Español, Lengua de Traducción», 8 a 10 de maig de 2008. Toledo (España). Brussel·les: ESLEtRA, pág. 261-265.
http://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/04/033_aguado.pdf