La base de dades terminològiques Terminesp forma part de la Terminoteca de la Wikilengua. És un banc de dades terminològiques de la llengua espanyola promogut per l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), creat a partir de les dades proporcionades per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

L’objectiu principal del banc de dades terminològiques Terminesp és oferir les definicions incloses en les normes espanyoles UNE de diverses dotzenes de milers de termes, amb equivalències en altres llengües, quan n’hi ha, tal com apareix en elles.

Els camps d’informació possibles per als termes són els següents:

 • Definició
 • Llengua
 • Norma UNE
 • Nota
 • Terme en alemany
 • Terme en espanyol
 • Terme en francès
 • Terme en anglès
 • Terme en italià
 • Terme en llatí
 • Terme en suec
 • Títol de la norma

Par a més informació, consulteu la pàgina següent:
http://www.wikilengua.org/index.php/Wikilengua:Terminesp

La base de dades terminològiques Terminesp està inclosa també com un dels recursos de la Plataforma Enclave de Ciencia, promoguda per la Real Academia Española i la FECYT: https://enclavedeciencia.rae.es