Espainiako Normalizazio eta Ziurtapen Elkarteko (aenor) 191 Batzorde Teknikoko idazkaritzaren ardura du AETER-ek.

Aurkezpena

Espainiako Normalizazio eta Ziurtapen Elkarteko (AENOR) 191 Batzordea sortuz (AEN-CTN 191), Espainiako Terminologia Elkartearen (AETER) helburuetako bat bete zen, terminologiaren eta espezialitateko lengoaien azterketan eta espainierazko baliabide terminologikoak prestaketan sakontzeko. Batzorde hori 2006ko otsailaren 21ean eratu zen, AENORen babespean, eta erakunde horrekin eta espainierarako terminologiaren normalizazioarekin lotutako beste pertsona eta erakunde batzuekin egindako bileren emaitza da. Sortu zenetik, Antonio Colino jaunak –Industria Ingeniari doktoreak eta Ingeniaritzako Errege Akademikoko kideak– du lehendakaritza, eta AETERek hartu du bere gain idazkaritza.

Batzorde horrek hasiera batean proposatutako helburuak bere jarduera eremuaren definizioan islatuta daude: “Terminologia eta lexiko zientifiko-tekniko orokorraren normalizazioa, bai eta horren beharra duten sektoreetako lexiko espezifikoren normalizazioa, interpretazio-desberdintasunak eta hizkuntzaren erabilera homogeneizatzeko. Era berean, terminologiari buruzko printzipio, metodo eta aplikazioak normalizatzea”. Hala ere, batzorde horren eskumenetatik kanpo geratzen ziren AENOReko beste normalizazio-batzorde teknikoetan garatzen diren bokabulario espezifikoak. AEN-CTN 191 erakundearen funtzioak dira, besteak beste: normalizazio-jardueren proposamena; erabakiak hartzea eta araugintza-lanak onartzea; eta lan terminologikoez arduratzen diren nazioarteko organoetan ordezkaritza nazionala izatea, hala nola ISO-TC 37an.

AENOReko batzorde tekniko gisa integratzearen ondorioz, AEN-CTN 191 batzordeak nazioarteko erantzukizunak ere hartzen ditu bere gain, harremanak izanez, besteak beste, ISO/TC 37rekin (Terminologia: printzipioak eta koordinazioa), Elektrotekniako Nazioarteko Batzordearekin (Terminologia: IEC/TC 1) eta Arau Teknikoen Batzorde Panamerikarrarekin (Terminologia: COPANT CT 150). Lan horiek egiteko, AEN-CTN 191 azpibatzordeen (SC) edo lantalde espezifikoen (GT) laguntza jaso ahal izango du, adituek osatuak denak ere.

Era berean, AENOReko batzorde tekniko denez, AEN-CTN 191k ere honako hauek ditu bere jardueren artean:

 • UNE arauen proiektuak egitea eta, hala badagokio, proposatzea, informazio publikoa jaso ahal izateko.
 • UNE arauen proposamenak lantzea, arau nazional gisa hartzeko.
 • Arau nazional gisa hartzea hala eskatzen duten Europako arauak.
 • Arauen aplikazioa sustatzea eta normalizazioaren garapena eta zabalkundea sustatzea bere jarduera-eremuaren barruan.

Terminologiako oinarrizko UNE arau bat itzultzea eta bere egitea izan zen AEN-CTN 191ren lehen helburua: ISO 1087-1 Terminology work nazioarteko araua. Vocabulary. Part 1: Theory and application, eta ISO 1087-2 Terminology work araua. Vocabulary. Part 2: Computer applications. Arau honen hasierako itzulpenean AETEReko hainbat kidek parte hartu zuten, era desinteresatu eta altruistan, eta horiei eskerrak eman nahi dizkiet, berriro ere, beren lankidetza ordainezinagatik. Terminologia berrikusteko eta homogeneizatzeko prozesua egin ondoren, laster argitaratuko ditu AENORek UNE arau gisa.

AEN-CTN 191 batzordea, gutxi gorabehera, hiru hilean behin elkartzen da. AEN-CTN 191ren beste zeregin batzuen artean dago ISO TC 37k bidalitako dokumentuak berrikustea (herrialde bakoitzeko batzorde nazionaletara bidaltzen ditu, aldatzeko edo onartzeko) eta baita terminologia-irizpideak bateratzeko asmoz AENORek idatzitako beste dokumentu batzuk berrikustea.

Hori dela-eta, batzorde hau eratu izanak aspaldiko desira bat bete du espainierazko terminologiak interes estrategikoa duela transmititu nahi izan duten eta espezialitate-hizkuntzen esparruan etengabe lanean aritu diren guztientzat. Espero dugu normalizazioari buruz, terminologia-gaiei buruz eta informazioaren gizartean estandarrak erabiltzeari buruz interesa azaldu duten enpresa eta erakundeentzat onuragarria izango dela ekimen hau.

AETERen ordezkariak AENORen eta CTN191n:

 • M. Teresa Cabré, 2003tik 2006ra, AETEReko lehendakari gisa.
 • Guadalupe Aguado, CTN191ko idazkaria 2006 eta 2011 bitartean (*), Lehendakaritzaren ordezkaritzaren eta Batzarraren berrespenaren ondorioz.
 • Antonio Pareja, CTN191ko idazkaria 2011tik hona, Lehendakaritzaren ordezkaritzaren eta Batzarraren berrespenaren ondorioz.

(*) Guadalupe Aguadok CTN191eko lehendakaritza du 2011tik hona.

AETER eta AENOR artean kredentzialak trukatzea

AETER sortu eta urtebetera, AENORen kidetza-oinarrian sartu zen, eta azkena ere AETER taldeko kide da 2003. urtetik. Bi erakundeek kidetza fakturatzen diote elkarri, eta, beraz, ez du eraginik AETERen urteko aurrekontuan.

CTN191ko azpibatzordeak

CTN191 ISO-TC37ren ispilu-batzordea da Espainian. AENOR da Espainiaren ordezkaria ISOn. Espainiako CTN191 ISOren azpibatzorde eta lantalde beretan antolatzen da.

 • I. azpibatzordea: Printzipioak eta metodoak (1087 eta 784 estandarrak)
 • III. azpibatzordea: Terminologia, ezagutza eta edukiak kudeatzeko sistemak
 • IV. azpibatzordea: Hizkuntza-baliabideen kudeaketa
 • V. azpibatzordea: Itzulpengintza, interpretazioa eta erlazionatutako teknologia

AENOR webgunerako sarbidea: AEN/CTN191 ISO webgunerako sarbidea: TC37

AETERen CTN191ko ordezkariek egindako urteko txostenak

2012ko Batzarrean, Sevillan, erabaki zen AETERen CTN191ko ordezkariek urteko batzarrean idatzizko txosten bat aurkeztea, batzordearen eta ordezkarien jarduerak gardentasunez jaso zitzaten bazkideek.