Ángel Martín Municio

… o la iniciativa enciclopèdica

(Haro 1923 – Madrid 2002)

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Salamanca i doctor en Ciències Químiques i en Farmàcia per la llavors Universitat Central. Va començar les seves tasques d’investigació sota la direcció del professor Lora Tamayo. Va treballar en el Consell Superior d’Investigacions Científiques com a col·laborador científic i investigador, i va ser el primer professor de Bioquímica de les Facultats de Ciències a Espanya. Va treballar i va investigar durant sis anys en universitats d’Holanda i el Regne Unit i va obtenir el 1967 la primera càtedra de Química Fisiològica de la Facultat de Ciències de la Universitat Complutense, universitat de la qual va arribar a ser vicerector d’Investigació. Va ser vicepresident de la Reial Societat Espanyola de Física i Química, representant d’Espanya a l’OCDE; director de Departament de Biologia de la Fundació Joan March i, durant quatre anys, director dels cursos de Biologia de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

El 1969 va prendre possessió com a membre de nombre (medalla 23) de la Reial Acadèmia de Ciències Físiques, Exactes i Naturals amb un discurs sobre la “Projecció biològica dels lípids”. Incorporat molt aviat a la seva Comissió de Terminologia Científica, va treballar en la realització de la primera edició del Vocabulario científico y técnico, que va veure la llum el 1983.

El 1985 va ser elegit president de l’Acadèmia, càrrec des del qual va modernitzar la institució i va revitalitzar amb especial dedicació les seves tasques terminològiques. Va impulsar dues edicions més del Vocabulario (1990, 1996) i va concebre i va dissenyar personalment amb un enfocament terminològic multidisciplinari el Diccionario esencial de las ciencias, obra de la qual han aparegut dues edicions, el 1999 i 2002.

Va ingressar a la Reial Acadèmia Espanyola en 1984 amb el discurs titulat “Biologia de la parla i del llenguatge”. Immediatament es va integrar en la Comissió de Vocabulari Tècnic juntament amb Antonio Colino, Rafael Alvarado, Margarita Salas i José Manuel Sánchez Ron, entre d’altres. El 1992 va ser escollit primer vicedirector de la Corporació.

La seva preocupació pel llenguatge de la Ciència el va portar a unir i concentrar esforços terminològics que es van plasmar el 1998 amb la constitució de l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER). En la reunió fundacional va ser elegit president, càrrec que va ocupar fins a 2002, pocs mesos abans de la seva mort. Des d’AETER i des d’ambdues acadèmies, va impulsar múltiples iniciatives, va encoratjar projectes, va organitzar reunions, congressos i simposis, va establir contactes i aglutinar esforços en el dispers món terminològic, des d’AENOR als traductors especialitzats.

Amb tota la seva tasca científica darrere (els seus articles publicats ronden els 300) Ángel Martín Municio va sobresortir per la seva profunda inquietud intel·lectual. Els seus horitzons epistemològics, en paraules d’Antonio Colino, es van anar fent cada vegada més amplis. Va desenvolupar un ampli ventall d’interessos intel·lectuals, que va plasmar en activitats diverses i projectes només aparentment inconnexos, des de les anilines a la lexicografia, de la poesia als gels de poliacrilamida o l’economia de llenguatge. I tot això amb una enorme generositat que sabia posar al servei de les institucions de les quals formava part i de les iniciatives que encoratjava, gairebé sempre deixant el protagonisme en mans d’altres. La seva figura queda per sempre, més que com a científic, professor universitari o acadèmic, com un magnífic difusor de la Cultura. Amb majúscules.

Fernando Pardos Martínez

* Discurs d’entrada a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE).

Algunes de les seves obres:

Martín Municio, Ángel (2003). La investigación en la gran industria: el contexto europeo. Delegacion Española de la Academia Europea de Ciencias. ISBN 978-84-607-9584-1.

Martín Municio, Ángel (1999). Naturaleza, ciencia y cultura. Fundación Antonio de Nebrija. ISBN 978-84-88957-27-6.

Martín Municio, Ángel (1991). Torres Quevedo y su época. Amigos de la Cultura Científica. ISBN 978-84-87635-04-5.

Martín Municio, Ángel (2003). El valor económico de la lengua española. Espasa-Calpe. ISBN 978-84-670-1035-0.

Martín Municio, Ángel; Colino Martínez, Antonio (2004). Diccionario español de la energía. Ediciones Doce Calles. ISBN 978-84-9744-025-7.

Cowgill, Robert W.; Pardee, Arthur B.; Martín Municio, Ángel (tr.) (1964). Técnicas de investigación bioquímica. Pearson Alhambra. ISBN 978-84-205-0028-7.

Martín Municio, Ángel. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ed. Discurso Inaugural del año académico 1980-1981. Depósito Legal: M. 36.660-1980.

Per a més informació, vegeu la pàgina de Wikipedia d’Ángel Martín Municio.