Joaquín García Palacios és doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Salamanca i catedràtic d’Universitat en el Departament de Traducció i Interpretació, del qual ha estat director entre 1999 i 2004. S’ha ocupat de diferents matèries relacionades amb la llengua espanyola i la lingüística aplicada, i actualment imparteix classes de Terminologia i Gestió terminològica. Ha publicat articles i monografies sobre llengua espanyola, el lèxic i els diccionaris, centrant-se especialment en la terminologia i els diccionaris d’especialitat, i en les relacions d’aquests dos àmbits amb la traducció. Els seus últims articles estan centrats en la neologia i en la dependència terminològiques. Actualment dirigeix un projecte de recerca sobre la neologia terminològica en l’àmbit de les neurociències i un altre sobre neologia general de l’espanyol.
Més informació en el seu web personal: http://diarium.usal.es/gpalacios/

Nava Maroto García és doctora en Traducció per la Universitat Jaume I amb una tesi sobre la formalització de les relacions conceptuals per mitjà d’ontologies. Durant quinze anys ha impartit docència en Terminologia, Tecnologies i Documentació en la titulació de Traducció i Interpretació de la Universitat Complutense de Madrid. Actualment imparteix docència en el Departament de Lingüística Aplicada a la Ciència i la Tecnologia de la Universitat Politècnica de Madrid i en diversos màsters oficials (Universitat d’Alcalá d’Henares, Universitat de Valladolid, Universitat de Salamanca, Universitat Jaume I, entre d’altres). Ha col·laborat amb el grup de recerca TecnoLeTra de la Universitat Jaume I (2006-2012) i des de 2013 és membre del grup de recerca NeoUsal-ATeNeo de la Universitat de Salamanca. Ha treballat com a terminòloga en el Servei de Traducció de la Comissió Europea i en diversos projectes d’internacionalització de serveis.

Rosa Castro Prieto és doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat de Granada i llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat Autònoma de Madrid. Ha desenvolupat la seva carrera acadèmica en aquestes dues universitats impartint docència en Terminologia aplicada a la traducció en la llicenciatura de la UGR i en el grau de Traducció de la UAM. Així mateix, és docent en el màster interuniversitari de Traducció Audiovisual i Localització (TRAVLOC) en el qual coordina i imparteix l’assignatura de Gestió terminològica. Ha publicat diversos articles orientats d’una banda a l’estudi del lèxic en espanyol, des d’una perspectiva històrica recent, i d’altra banda al de la terminologia i la seva gestió, i al de la formació del traductor i a l’aplicació de les noves tecnologies al procés de la traducció. Des de fa més de quinze anys participa com a investigadora en projectes d’innovació docent (Aula.int) relacionats amb la formació integral de l’intermediari en la comunicació, així com en grups de recerca dirigits a l’anàlisi de la generació de coneixement especialitzat des d’una perspectiva lingüística.
Més informació al seu web personal: https://sites.google.com/site/mrosacastroprieto/

Chelo Vargas-Serra, llicenciada i doctora en Traducció i Interpretació (anglès), és professora titular de la Universitat d’Alacant (UA). Premi Extraordinari de Doctorat el 2007, és màster en Terminologia per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra i té la ‘Suficiència Docent’ en el curs de doctorat “Aplicacions de la Informàtica» de la UA, a més de diversos cursos de postgrau sobre terminologia i traducció especialitzada. Les seves línies de recerca abasten la terminologia, la terminografia, la lingüística de corpus, la traducció especialitzada i la traducció assistida per ordinador, línies sobre les quals té diferents publicacions i ponències en congressos.
Més informació al seu web personal: http://personal.ua.es/es/chelo-vargas/

Rosa Estopà, profesora titular del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje y directora de la Cátedra Pompeu Fabra de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Licenciada en Filología catalana por la Universidad de Barcelona, Máster en Patología del lenguaje y Ciencias de la audición por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Lingüística por la UPF. Investigadora del grupo IULATERM del Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de la UPF. Coordina el Máster online de Terminología. Participa en el Observatori de Neologia desde su creación, donde coordina el Martes Neológico y la red de Observatorios del español de España, NEOROC. La neología léxica, la terminología médica, la lexicografía de aprendizaje especializada, la comunicación en salud y la transferencia del conocimiento a la sociedad y a la escuela son actualmente los principales intereses de investigación. Es vicepresidenta de la Societat Catalana de Terminologia, sociedad filial del Institut d’Estudis Catalans.

Más información en su web personal: https://www.upf.edu/es/web/rosa-estopa

Imanol Urbieta Sorarrain és economista, llicenciat en CC.EE. i empresarials per la Universitat de Deusto. Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents càrrecs de responsabilitat, fonamentalment com a responsable administratiu-financer, en diverses empreses i organismes. Actualment, i des de 2002, és el gerent del centre de terminologia i lexicografia UZEI. És tresorer del clúster de les indústries de la llengua del País Basc, Langune. És membre de la Junta Directiva d’EAFT (Associació Europea de Terminologia). És membre de la Junta Directiva del Col·legi Basc d’Economistes (Guipúscoa).
Més informació al seu web personal: https://www.linkedin.com/in/urbieta/

Miguel Ángel Candel-Mora, doctor en Filologia Anglesa i màster en Traducció per la Kent State University, és catedràtic d’Universitat al Departament de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València, on imparteix cursos de llengües d’especialitat, terminologia aplicada a la traducció i tecnologies de la llengua. Des de fa més de 25 anys participa activament en la indústria de la traducció i la localització. El seu interès acadèmic se centra en l’anàlisi de tecnologies de la llengua per a la traducció, l’ús d’eines informàtiques aplicades a la gestió terminològica, la lingüística de corpus i l’explotació de dades i textos. En l’actualitat és director del Màster en Llengües i Tecnologia de la Universitat Politècnica de València.
Més informació a:  http://www.upv.es/ficha-personal/mcandel